INDEX  
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI  
PROFIL SPOLOČNOSTI  
RIADENIE KVALITY ISO 9001  
 
KONTAKT  

DISLOKÁCIA SPOLOČNOSTI  

Spoločnosť HOSPED, s.r.o. sídli v hlavnom meste Slovenskej Republiky Bratislava s rozsiahlou infraštruktúrou európskeho významu. Mesto je priamo napojené na medzinárodnú diaľničnú sieť. Stále narastajúce aktivity zahraničných investícií do automobilového priemyslu a súvisiacich infraštruktúr vytvárajú priaznivé predpoklady pre rozvoj nákladnej automobilovej dopravy
v regióne.