INDEX  
 
PROFIL SPOLOČNOSTI  
RIADENIE KVALITY ISO 9001  
DISLOKÁCIA SPOLOČNOSTI  
KONTAKT  

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI  

Spoločnosť bola založená v roku 1991 ako živnosť pre vnútroštátnu nákladnú prepravu a sťahovanie. V roku 1995 bola rozšírená činnosť o medzinárodnú kamiónovú prepravu. Na zasielateľskú činnosť sa začala špecializovať v roku 1997. Dňom zápisu 17.3. 2000 do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 21336/B bola spoločnosť pretransformovaná na Spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom HOSPED, s.r.o.

Od roku 2001 bola kamiónová doprava v spoločnosti zrušená a spoločnosť sa špecializovala na zasielateľskú činnosť a dopravu do 3,5 tony. Ťažiskovou činnosťou sa stalo zasielateľstvo orientované na hlavného odberateľa „Volkswagen Wolfsburg“.

Pre hlavného odberateľa spoločnosť zabezpečuje špedičné služby hlavne pre Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Balgicko, Luxembursko, Portugalsko, ale aj iné krajiny Európy.

Spoločnosť má vybudovanú ustálenú organizačnú štruktúru, odborne pripravený kolektív a manažment. Nemenné vlastnícke vzťahy a jasne definované stanovy spoločnosti, podporujú stabilitu spoločnosti a dávajú jej predpoklad pozitívneho vývoja.

V súčasnosti má naša spoločnosť vybudovaný, zdokumentovaný a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001 certifikačnou spoločnosťou PQM.