INDEX  
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI  
PROFIL SPOLOČNOSTI  
 
DISLOKÁCIA SPOLOČNOSTI  
KONTAKT  

RIADENIE KVALITY ISO 9001  

Systém manažérstva kvality firmy HOSPED zodpovedá požiadavkám medzinárodnej normy ISO 9001 a poznatkom, ktoré boli získané dlhoročnou praxou, skúsenosťami a odbornými informáciami v oblasti zasielateľstva.

Ambície manažérov spoločnosti, okrem komerčného úspechu, si v oblasti manažérstva kvality kladú za cieľ obstáť v súťaži splnením požiadaviek zabezpečovania kvality, ktoré sú bežné v krajinách Európskej únie. Harmonizácia systému manažérstva kvality spoločnosti s požiadavkami medzinárodnej normy EN ISO 9001 a jeho certifikácia treťou stranou je trvalým záväzkom manažérov poskytovať klientom produkty na najvyššej úrovni a dať im záruky vysokej kvality, ktoré sú štandardom a nie náhodou.

Existencia spoločnosti je nemysliteľná bez pochopenia potrieb a očakávaní svojich zákazníkov. Z týchto očakávaní čerpá aj politika kvality zameraná na zákazníka. Kompozícia procesov na obrázku znázorňuje manažérske, kľúčové a podporné procesy identifikované pre spoločnosť HOSPED, s.r.o., kde väzby medzi nimi vytvárajú systém procesov orientovaný na dosiahnutie cieľov.

Odborné predpoklady a bohaté praktické skúsenosti manažérov sú reálnou zárukou úspešného pôsobenia spoločnosti, udržiavania profesionálnych, ale aj neformálnych vzťahov so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi.